[NNS/K-N Kerntechniek - Home]

NNS /KIVI-Kerntechniek - Home

De verenigingen - doelstelling en achtergrond

De organisaties NNS en "KIVI afdeling Kerntechniek" willen belangstelling voor nucleaire technologie bevorderen en bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden.

KIVI, afdeling Kerntechniek, is de afdeling van KIVI, die haar leden specifiek informeert over nucleaire technologie. De NNS is de Nederlandse vereniging van met name wetenschappers en technici uit de nucleaire sector. De leden van KIVI-NIRIA en NNS zijn werkzaam op zeer diverse terreinen en in diverse sectoren, van overheid tot onderzoeksinstelling, van medische sector tot electriciteitssector.

Organisatie

De NNS deelt haar belangrijkste bestuursfuncties (zoals de voorzitter) met de afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en NIRIA (KIVI, zie ook hun website op www.ingenieurs.net). De NNS is verder aangesloten bij de European Nuclear Society (ENS), die ongeveer 20.000 leden heeft.

Correspondentie over beleid en activiteiten NNS / KIVI-NIRIA afd. Kerntechniek

Informatie over NNS, KIVI afd. Kerntechniek is te verkrijgen bij de Voorzitter:

Dr. Jan Leen Kloosterman
Associate Professor of Nuclear Reactor Physics
Director of Education Sustainable Energy Technology (SET)
Head of Section Nuclear Energy & Radiation Applications (NERA)
 
Delft University of Technology
Reactor Institute Delft / NERA
Mekelweg 15, NL-2629 JB Delft 

E-mail: mail

Activiteiten

Een impressie van onze activiteiten is te krijgen uit onze Agenda, zie in menu links op de pagina. Daar zijn ook presentatie van veel van de activiteiten van de afgelopen jaren te vinden.

Wijzigen adresgegevens

KIVI leden richten zich voor het wijzigen van adresgegevens e.d. tot het KIVI-NIRIA-bureau in den Haag, dat de administratie van KIVI-NIRIA, afdeling Kerntechniek, verzorgt.
Mailadres: KIVI Ledenadministratie

NNS-leden wijzigen hun adresgegevens per mail naar administratie kerntechniek