[Kerntechniek - Home] > [Infobronnen]

Links naar Informatiebronnen aangeboden door NNS /KIVI-Kerntechniek

Deze pagina biedt twee soorten links:

  1. Sites met betrouwbare informatie over nucleaire technologie, een selectie
  2. Sites van bedrijven uit de 'nucleaire' sector in Nederland

1. Informatie over nucleaire technologie

Link Omschrijving
www.kernenergie.nl Eén adres naar links voor informatie over kernenergie
www.nrg.eu Een website met nucleaire dienstverlening in Nederland.
www.world-nuclear.org/ Bijzonder complete site van de World Nuclear Association met alles over kernenergie (in het Engels).
www.nucleairnederland.nl Site met het overzicht van alle bedrijven in Nederland die met nucleaire technologie werken. 'Nucleair Nederland' beoogt o.a. folders te maken met toegankelijke informatie over kernenergie.
www.euronuclear.org/ Nieuws en informatie van de European Nuclear Society.

2. Links naar Nederlandse bedrijven/instellingen met nucleaire technologie

Link Omschrijving
www.covra.nl COVRA is de 'Centrale Organisatie voor Radioactief Afval'. COVRA zamelt al het radioactieve afval in Nederland in. Bij wet is geregeld dat COVRA de enige instantie is die dit mag doen. COVRA beheert ook een fonds waarmee een definitieve oplossing voor de berging van het afval (mogelijk ondergronds) zal worden bekostigd.
www.delta.nl/kernenergie Delta NV is voor 50% eigenaar van de kerncentrale te Borssele. Tevens wil het bedrijf nieuw kernenergievermogen realiseren. Daartoe heeft het als eerste stap een startnotitie gepubliceerd, waarin plannen tot 2500 MWe nieuw vermogen worden gepresenteerd.
www.epz.nl EPZ is de bedrijver van de kerncentrale te Borssele, de KCB. EPZ is 50% eigendom van Delta en 50% eigendom van Essent.
www.nrg.eu De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) biedt advies t.a.v. alle aspecten van nucleaire techniek en toepassingen van straling en heeft een onderzoeksprogramma waarin deze aspecten aan de orde komen. Tevens bedrijft NRG uitgebreide onderzoeksfaciliteiten waaronder de Hoge Flux Reactor (HFR, 45 MW vermogen) in Petten. NRG is één van de grootste producenten van isotopen voor de medische sector (marktaandeel wereld 30%).
www.rid.tudelft.nl Reactor Instituut Delft (RID) is een onderdeel van de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Het RID gebruikt de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft, voor het doen van experimenteel onderzoek. Aan de HOR (2 MW vermogen) zijn zogenoemde bundelfaciliteiten gekoppeld.
www.urenco.nl Urenco verrijkt natuurlijk uranium tot een voor kerncentrales bruikbaar gehalte aan uranium-235 is bereikt. Hiertoe gebruikt het bedrijf het ultracentrifugeproces. Het hoofdkantoor is in Marlow (VK), fabrieken staan in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Een vierde fabriek zal in de Verenigde Staten worden gebouwd. Momenteel heeft Urenco een 25% aandeel in de mondiale verrijkingsmarkt. De ultracentrifugetechniek is grotendeels in Nederland ontwikkeld.