Dit is het 'internet portaal' van de Nederlandse vakverenigingen op het gebied van de nucleaire technologie, w.o. kernenergie.
This is the internet portal of the Dutch nuclear societies, interests: nuclear technology and nuclear energy

KIVI Kerntechniek en NNS

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), afdeling kerntechniek en de Netherlands Nuclear Society (NNS) werken op de meeste terreinen samen ter bevordering van de kennis en kunde op het gebied van de nucleaire technologie, w.o. kernenergie. Ook op het gebied van publieksvoorlichting hebben de organisaties een taak.

NNS/KIVI-Ke - Home >
Agenda Activiteiten >

Overige Info-bronnen

Bezoek ook...

www.kernenergie.nl >
WebPortaal met zeer veel links naar informatiebronnen over nucleaire techniek; overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen etc.

www.nrg.eu >
NRG, het kenniscentrum m.b.t. nucleaire techniek in NL en grootste producent van nucleair medische isotopen in Europa.

Naar nog meer links... >

Jongerenafdeling, de DYG

De Dutch Young Generation (DYG) is de jonge-leden-afdeling van de NNS en KIVI-Kerntechniek. De DYG bevordert de ontwikkeling van zijn leden middels presentaties, workshops, discussie-sessies, excursies en biedt diverse gelegenheden tot netwerken. In internationaal verband wordt samengewerkt met de jonge leden afdeling van de European Nuclear Society (ENS).

DYG - Home >