NNS - Detail informatie


De Stichting Netherlands Nuclear Society, de NNS, is een organisatie die belangstelling voor nucleaire technologie wil bevorderen en bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring onder haar achterban. NNS verenigt in Nederland met name wetenschappers en technici uit de nucleaire sector. Zij zijn werkzaam op zeer diverse terreinen en in diverse sectoren, van overheid tot onderzoeksinstelling, van medische sector tot electriciteitssector.

De NNS is een stichting (Stichting NNS) en heeft dus geen leden, maar aangeslotenen oftewel begunstigers.

Bestuur

De voorzitter is de heer van Capelle, werkzaam bij EPZ.

Adresgegevens wijzigen

Indien u begunstiger bent van de NNS en uw gewijzigde adresgegevens wilt doorgeven aan de NNS kan dat via een steunpunt van KIVI en NNS bij de UT.

Aanmelden als begunstiger van NNS

U kunt contact opnemen met onze secretaris op info@kerntechniek.nl. U kunt ook het aanmeldformulier (invulbaar-pdf) downloaden, invullen en naar onze secretaris mailen.

Internationale Dimensie

De NNS is lid van de European Nuclear Society (ENS) en betrokken bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden van de ENS. Hiermee heeft onze achterban toegang tot een Europees netwerk. De afdeling van jonge begunstigers van de NNS, de Dutch Young Generation (DYG), participeert in activiteiten van het Young Generation network van de ENS.

Zie de website van de ENS voor meer informatie van deze organisatie.

enslogo539110 (6K)

Meer informatie over onze jongerenafdeling, de DYG

De jonge generatie van de NNS heeft zich sinds 1995 verenigd in de Dutch Young Generation (DYG). De DYG is zeer actief in het organiseren van evenementen in binnen- en buitenland. Via haar contacten binnen de ENS heeft dit ook een internationale dimensie. De DYG heeft haar eigen website. Jongeren (tot en met 35 jaar) met interesse voor nucleaire technologie kunnen zich aansluiten bij de DYG, als zij de uitgangspunten van NNS en DYG onderschrijven. Er zijn geen opleidingseisen voor het lidmaatschap.

De DYG is in feite het Nederlandse jongerennetwerk dat jonge medewerkers uit de sector verenigt om hen zo te helpen bij hun ontwikkeling en het uitbreiden van hun professionele netwerk. Met ongeveer 130 leden ontstaat een nieuwe generatie van experts in de Nederlandse nucleaire sector en dit netwerk breidt zich gestaag uit. Samen zorgen zij ervoor dat de sector mee kan groeien met de behoefte aan duurzame nucleaire technologie.

De DYG is officieel aangesloten bij het jongerennetwerk (Young Generation Network) van de European Nuclear Society (ENS).
yg_logo_animated (10K)

About the NNS

The NNS wants to further the interest in nuclear technology, contribute to the development of its members and facilitate the exchange of information, views and expertise among its members.

The Netherlands Nuclear Society (NNS) is a Dutch society of mostly scientists and engineers in the nuclear sectors and organises symposia and the like. The members work in various businesses and have various backgrounds. Members are employed by government, research institutes, medical industries, hospitals and utilities.

Get in Touch