[DYG - Home] > [Lid worden]

Lid worden van de Dutch Young Generation

Je kunt je aanmelden als lid van de nuclear society en de DYG middels het aanmeldingsformulier (57 kb, Word doc).

Voor wie is de DYG?

Aan het lidmaatschap van de DYG zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Belangstelling en sympathie voor de vreedzame toepassing van nucleaire technologie.
  2. Lidmaatschap van de Netherlands Nuclear Society (NNS). Veelal zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van KIvI-kerntechniek en de NNS. Er is daarom besloten de DYG een onderdeel van de NNS te laten zijn.
  3. De DYG hanteert, evenals de ENS Young Generation een leeftijdsgrens van 35. Dit houdt in dat iemand die op 1 januari van het lopende jaar 35 jaar of jonger is nog lid kan worden van de DYG.

Correspondentie over beleid en activiteiten DYG

Informatie over de DYG is te verkrijgen bij het bestuur.